ซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โซนหลังศูนย์คอมบ้านพักอาจารย์บุคลากร

ปฏิบัติงานดังนี้

1. เข้าสำรวจหน้างานที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ภายหลังแกะดูพบมดเข้าชำรุด)

124650

2. เข้าสำรวจต้นทางที่ส่งสัญญาณให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

4. ทำการย้ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณบริเวณหน้าอาคาร 8 มาสลับใช้กับตัวโซนหลังศูนย์คอมชั่วคราว

124649

124648

Screen-Shot-2561-06-18-at-13.23.43

 

By admin

นำอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (FortiSwitch) ไปเปลี่ยนจุดที่ชำรุด และจุดบริการที่ CATTELECOM จะขอรื้อถอนอุปกรณ์คืนเนื่องจากหมดสัญญา

  1. ได้รับบริจาคอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (FortiSwitch) มาจากบริษัท ไอทีกรีน จำกัด มาจำนวน 3 ตัว
  2. นำมา Configure โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วยจำนวนสองท่าน

124625     3. นำไปติดตั้งที่อาคารสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นสอง โครงการทุ่งกะโล่

124624

     4. นำไปติดตั้งที่อาคารคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นสอง

124626

By admin

สำรวจและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สายชนิดนอกอาคาร

Screen Shot 2561-05-28 at 09.28.00

พบปัญหา : เครือข่ายไร้สายจำนวนหนึ่งตัวหายไปจากระบบเฝ้าระบบเครือข่าย

สถานที่ติดตั้งคือ มุมด้านหลังอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สายที่เชื่อมต่อมาจาก อาคาร 10

จึงเข้าดูแล ตรวจสอบ Vlan, Adapter Power over Ethernet(PoE), LAN cable

หลังจากตรวจสอบแล้วจึงทำการ Reset : Port on switch and Adapter (PoE)

Screen Shot 2561-05-28 at 14.32.09

ระบบเครือข่ายไร้สาย : สถานะปกติ

By admin